Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής - μετακίνησης του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων στην Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής - μετακίνησης του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων στην Αθήνα