Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.