Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π. με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, για την επιπλέον ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Κ.Ε.Σ.Υ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π. με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, για την επιπλέον ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Κ.Ε.Σ.Υ.