Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στη θέση του υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για το σχολικό έτος 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στη θέση του υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για το σχολικό έτος 2018-2019

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής  που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να αποσπαστούν στη θέση του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων έως τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 σύμφωνα με τις διατάξεις της 222180/ΓΔ4/27.12.2018 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Τευχ. Β΄5933/31.12.2018), να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, στο γραφείο 313-γραμματεία ΠΥΣΔΕ-της ΔΔΕ Τρικάλων, από την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 έως και την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00.