Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόσπαση Εκπ/κών ΠΕ13 στην ΠΔΕ Πελοποννήσου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόσπαση Εκπ/κών ΠΕ13 στην ΠΔΕ Πελοποννήσου