Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην 5η Επιμορφωτική Περίοδο της Επιμόρφωσης για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής στην 5η Επιμορφωτική Περίοδο της Επιμόρφωσης για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής από τη Δευτέρα 23-05-2022 ώρα 13:00 έως και την Τρίτη 14-06-2022 ώρα 13:00. Η πρόσβαση των εγγραφέντων της 5ης Επιμορφωτικής Περιόδου θα είναι δυνατή από την Παρασκευή 17 – 06 - 2022 και ώρα 13:00 στη διεύθυνση https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=510 ΜΟΝΟ με τους κωδικούς TAXIS.