Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ υποψηφίων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03,ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 και ΠΕ06 και επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή
ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για την Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2020-2021, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., από Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 έως και Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021