Πρόσκληση για τη Συγκρότηση Νέου Εθελοντικού Σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων Εκπαιδευτικών - Πρεσβευτών «eTwinning».

Πρόσκληση για τη Συγκρότηση Νέου Εθελοντικού Σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων Εκπαιδευτικών - Πρεσβευτών «eTwinning».

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning», ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ.) eTwinning προκηρύσσει την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων «eTwinning», για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023. Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.
1. Θητεία: από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31 Δεκεμβρίου 2023.
2. Πλήθος θέσεων: Σαράντα (40) θέσεις, με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στην ενότητα 5 «Κατανομή θέσεων ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης».
3. Καθήκοντα – Αρμοδιότητες: Οι πρεσβευτές της δράσης «eTwinning» έχουν ρόλο επιμορφωτικό, συμβουλευτικό,
καθοδηγητικό και υποστηρικτικό προς την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής ευθύνης τους.