Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ Σεπτεμβρίου 2022

Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ Σεπτεμβρίου 2022

Α. Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2022:
1. μαθημάτων Γενικών Λυκείων,
2. ειδικών και μουσικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τμήματα
Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.