Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων Μονίμων Εκπαιδευτικών για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών σε Σχολεία Γενικής Παιδείας, ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων Μονίμων Εκπαιδευτικών για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών σε Σχολεία Γενικής Παιδείας, ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, καθώς και όσοι αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων για το έτος 2022-2023, να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης ή συμπλήρωσης ωραρίου σε σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας, Ειδικής Αγωγής και σε Τμήματα Ένταξης, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες προσκλήσεις και τους πίνακας κενών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 13/07/2022 - 26/07/2022 και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις για την Γενική Παιδεία θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από εδώ, για την Ειδική Αγωγή μέσω email στο mail@dide.tri.sch.gr