Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών- Μετακινήσεων του Ιδιωτικού Γυμνασίου Αθηνά σε Κέρκυρα-Ναύπλιο-Ιωάννινα