Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών του Ιδιωτικού Σχολείου "ΑΘΗΝΑ"

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών του Ιδιωτικού Σχολείου "ΑΘΗΝΑ"