Προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για 4ήμερη εκπ/κή εκδρομή του Ιδ. ΓΕΛ "ΑΘΗΝΑ" στην Πελοπόνησσο

Προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για 4ήμερη εκπ/κή εκδρομή του Ιδ. ΓΕΛ "ΑΘΗΝΑ" στην Πελοπόνησσο