Προκήρυξη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για 2ήμερη Εκπ/κή Εκδρομή του Γυμνασίου Μεγαλοχωρίου στην Αθήνα

Προκήρυξη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για 2ήμερη Εκπ/κή Εκδρομή του Γυμνασίου Μεγαλοχωρίου στην Αθήνα