Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Γενικού Διευθυντή στο ΙΚΥ

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Γενικού Διευθυντή στο ΙΚΥ

Για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή στο ΙΚΥ καλείται  κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις να υποβάλει υποψηφιότητα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Απριλίου 2022.