Προκήρυξη Κενών Θέσεων στις Τάξεις Β’, Γ’, Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων για το Έτος 2022-2023

Προκήρυξη Κενών Θέσεων στις Τάξεις Β’, Γ’, Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων για το Έτος 2022-2023