Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 2018-2019.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από εκεί σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.