Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή της A΄ τάξης στο Δίον

Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή της A΄ τάξης στο Δίον

Το 8ο ΓΕΛ Τρικάλων έχοντας υπόψη την με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄2769) απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, προκηρύσσει διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής της A΄ τάξης  στο Δίον Πιερίας.