Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ιδιωτικού ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ για 4/ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία (Διαφοροποίηση προγράμματος λόγω υψηλού κόστους)

Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ιδιωτικού ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ για 4/ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία (Διαφοροποίηση προγράμματος λόγω υψηλού κόστους)