Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 6ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Βουλγαρία του Μουσικού Λυκείου Τρικάλων

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 6ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Βουλγαρία του Μουσικού Λυκείου Τρικάλων