Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 3ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων προς Αθήνα-Ολυμπία-Πάτρα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 3ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων προς Αθήνα-Ολυμπία-Πάτρα