Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 3ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του ΓΕΛ Πύλης στην Ξάνθη-Κομοτηνή

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 3ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του ΓΕΛ Πύλης στην Ξάνθη-Κομοτηνή