Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 2ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων στην Αθήνα

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 2ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων στην Αθήνα