Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 2ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του Γυμνασίου Μεγαλοχωρίου στο ΚΠΕ Μεσσολογγίου

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 2ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του Γυμνασίου Μεγαλοχωρίου στο ΚΠΕ Μεσσολογγίου