Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του 7ου ΓΕΛ Τρικάλων στη Θεσσαλονίκη

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πολυήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του 7ου ΓΕΛ Τρικάλων στη Θεσσαλονίκη