Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετακίνηση προς και από το Αεροδρόμιο Μακεδονία του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετακίνηση προς και από το Αεροδρόμιο Μακεδονία του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων