Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εξαήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Ιταλία του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εξαήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Ιταλία του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων