Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Σπουδαστών στις Σχολές Ανθυπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2017-2018

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Σπουδαστών στις Σχολές Ανθυπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2017-2018