Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Καλούμε τους υποψηφίους, μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, οι οποίοι διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 6-3-2019 έως 18-3-2019 και ώρα 14:00.