Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών για τη Συμμετοχή Υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις Προκαταρκτικές Δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών για τη Συμμετοχή Υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις Προκαταρκτικές Δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018