Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Μαθητευομένων για το "Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ."

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Μαθητευομένων για το "Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ."

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητευομένων είναι η Τρίτη 27/9/2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.