Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών γνωμοδότησης Υγειονομικής Επιτροπής από υποψηφίους της Δευτεροβάθμιας Γενικής Κατηγορίας για εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 2018-2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών γνωμοδότησης Υγειονομικής Επιτροπής από υποψηφίους της Δευτεροβάθμιας Γενικής Κατηγορίας για εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 2018-2019