Πίνακες κατάταξης υποψήφιων διδασκόντων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2017-2018

Πίνακες κατάταξης υποψήφιων διδασκόντων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2017-2018

Ανακοινώνονται από τη ΔΔΕ Τρικάλων οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για την Ε.Δ. σε σχολεία αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Επίσης, ανακοινώνεται ο πίνακας κατανομής ωρών ανά ειδικότητα στα σχολεία.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφέιλουν να παρουσιαστούν την Τρίτη, 12/12/2017 και ώρα 9:00, για να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε.