Πίνακας Οργανικών Κενών - Πλεονασμάτων (Υπεραριθμίες) 2017-2018

Πίνακας Οργανικών Κενών - Πλεονασμάτων (Υπεραριθμίες) 2017-2018

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 7η/19-5-2017 Πράξη του, επεξεργάστηκε και ανακοινώνει τον πίνακα με τα οργανικά κενά και τα αριθμητικά πλεονάσματα (υπεραριθμίες) στα σχολεία αρμοδιότητάς του, για το σχ. έτος 2017-2018.

Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες, στον κλάδο και την ειδικότητα των οποίων έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία και επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων (γρ.313-ΠΥΣΔΕ) από 22-05-2017 έως 23-05-2017, και ώρα 13:00.

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση υπεραριθμίας για την οποία κανείς εκπαιδευτικός του κλάδου ή της ειδικότητας δεν έχει υποβάλλει αίτηση, υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο τελευταίος τοποθετηθείς στην σχολική μονάδα.