Οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 4η/27-02-2019 Πράξη του, ανακοινώνει τον οριστικό αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων.