Ορισμός Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Ορισμός Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού Δ.Δ.Ε. Τρικάλων