Ορισμός Προέδρων και Έδρας Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Ε.Κ) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Υποψηφίων «με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Υποψηφίων Ημερησίων ΕΠΑΛ και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2017

Ορισμός Προέδρων και Έδρας Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Ε.Κ) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Υποψηφίων «με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Υποψηφίων Ημερησίων ΕΠΑΛ και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2017