Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την Απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022A

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την Απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022A