Οργανικές Τοποθετήσεις και Εναπομείναντα Οργανικά Κενά για το σχολικό έτος 2017-2018

Οργανικές Τοποθετήσεις και Εναπομείναντα Οργανικά Κενά για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 10η/01-06-2017 Πράξη του τοποθέτησε εκπ/κούς σε οργανικά κενά για το 2017-2018 και ανακοινώνει τα εκ νέου εναπομείναντα οργανικά κενά  σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν  Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης, στο γραφείο της γραμματείας του ΠΥΣΔΕ (γρ. 313) από την Παρασκευή 02-06-2017 έως και την Τρίτη 06-06-2017 και ώρα 14:00.