Οδηγίες για τους υποψηφίους των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού

Οδηγίες για τους υποψηφίους των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού