Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., 2017-2018

Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., 2017-2018

Η επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας με έδρα τη Λάρισα θα δέχεται τους υποψηφίους από την Τρίτη 20/06/2017 μέχρι και την Παρασκευή 30/06/2017 εκτός Σαββάτου και Κυριακήςς στο Ε.Α.Κ. Λάρισας (Αλκαζάρ) και ώρες 7 π.μ - 11 π.μ., σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.