Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας προς Μαθητές και Εκπαιδευτικούς για την Νέα Σχολική Χρονιά

Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας προς Μαθητές και Εκπαιδευτικούς για την Νέα Σχολική Χρονιά