Κύρωση Οριστικού Αξιολογικού Πίνακα επιλογής υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Κύρωση Οριστικού Αξιολογικού Πίνακα επιλογής υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Η Διευθύντρια Δ.Ε. Τρικάλων κυρώνει και ανακοινώνει τον οριστικό αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων.