Κύρωση Οριστικού Αξιολογικού Πίνακα επιλογής υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Δ.Ε. Τρικάλων

Κύρωση Οριστικού Αξιολογικού Πίνακα επιλογής υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Δ.Ε. Τρικάλων