Κατάρτιση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για πλήρωση της θέσης του υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Κατάρτιση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για πλήρωση της θέσης του υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων