Κατάρτιση πίνακα δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για πλήρωση της θέσης του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Τρικάλων

Κατάρτιση πίνακα δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για πλήρωση της θέσης του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΔΕ Τρικάλων