Καθορισμός Προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων και Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για ΤΕΦΑΑ

Καθορισμός Προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων και Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για ΤΕΦΑΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021.