Καθορισμός Προγράμματος και Τρόπου Εξέτασης των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων στις Πανελλαδικές 2023

Καθορισμός Προγράμματος και Τρόπου Εξέτασης των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Μαθημάτων στις Πανελλαδικές 2023

Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής.