Καθορισμός ημερομηνιών για τη διενέργεια εξετάσεων εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Καθορισμός ημερομηνιών για τη διενέργεια εξετάσεων εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας