Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΕΠΑΛ έτους 2018

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΕΠΑΛ έτους 2018

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Παρασκευή 22 Ιουνίου και λήγουν τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018.